สมัครขอใบอนุญาตหมายเหตุ
  • ตำแหน่ง คือ 1. เจ้าหน้าที่ทีม 2. นักกีฬา
  • หน้าที่ เช่น ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ช่าง และ อื่น ๆ สำหรับผู้ที่จะสมัครในหน้าที่ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมของ UCI โดยจัดขึ้นโดยสมาคม *สำหรับผู้ที่ใส่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ทีมให้ใส่หน้าที่ในทีมลงไปด้วย