การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 2 ปิดระบบวันที่ 17 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น


Reservation & Status


รับสมัครทั้งหมด

500 คน

สมัครแล้ว / เจ้าหน้าที่

168 คน / 49 คน

Event Route


ค่าสมัคร
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี) 400   บาท
ไทม์ไทรอัล 1 กม รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 2 กม รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี) 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย 400   บาท
เปอร์ซูทบุคคล 4 กม. รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 4 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 5 กม. รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี) 400   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สแครซ 7 กม. รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
สแครซ 10 กม. รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
สปรินท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
คีริน รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
คีริน รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
คีริน รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
คีริน รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป 400   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
ทีมสปริ้นท์ รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) 400   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) 250   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) 250   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) 350   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) 350   บาท
ทีมเปอร์ซูท รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) 400   บาท
สแครซ 3 กม. รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย 400   บาท
เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ทีม 0   บาท

Event Details


วันที่กำหนดแข่ง

2021-03-19 - 2021-03-21

วันที่สมัครวันสุดท้าย

2021-05-18

จ่ายเงินวันสุดท้าย

2021-03-17

รับสมัครทั้งหมด

500